Wat en Hoe

Hoe kan ik U helpen om Uw levenskwaliteit te verhogen?


In onderstaande lijst vind je mijn beknopte visie.

Deze lijst is zeker niet volledig.

Contacteer mij vrijblijvend voor meer info.

Iedereen is uniek


Telkens opnieuw met een blanco blad beginnen


Mijn focus ligt bij jou! 


Geen papegaaienwerk


Waar anderen opgeven, daar ga ik door

Mijn visie en aanpak zijn het gevolg van een zeer rijke levenservaring, een open geest en een holistische benadering van hetgeen rondom mij gebeurd. Vormingen, cursussen, seminaries, opleidingen, studies... 

Afhankelijk van hetgeen nodig en wenselijk is put ik uit een verscheidenheid aan ondersteunende technieken.


Jij bent uniek en daarom begin ik ALTIJD met een blanco blad.

Wij praten, ik luister, ik kijk, ik voel...

Daarna bepalen wij samen wat nodig is.

Hierdoor krijg jij de optimale begeleiding die op jouw specifieke maat is ingesteld.


Mijn benadering heeft als basis de positiviteit en is zeer sterk spiritueel verbonden.


Jouw sterke kanten vormen mijn uitgangspunt.

Slachtoffers van narcisten

 

Over narcisten


Narcisten zijn negatieve en schadelijke wezens. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis welke in heel veel opzichten lijkt op psychopathie. Deze persoonlijkheidsstoornissen hebben in bijna alle gevallen de eigenschap dat de persoon in kwestie absoluut niet kan noch zal toegeven dat er een stoornis aanwezig is. Bijgevolg zullen deze mensen quasi nooit ingaan op een aanbod van hulp of therapie. Ikzelf betwijfel bovendien ten zeerste of bij deze personen enige therapie zou baten.

Als slachtoffer van een narcist(e) MOET men de narcist(e) zo weinig mogelijk, liefst helemaal geen aandacht geven. Meer nog… indien mogelijk volledig alle contact verbreken. Medelijden en mededogen hebben een volledig averechts effect. De geringste vorm van aandacht die de narcist(e) bespeurd zal zij of hij feilloos misbruiken om het slachtoffer onder controle te houden en verder te bewerken.

Let wel!!! De meeste narcisten zijn zich niet bewust van hun gedrag. Zij handelen heel direct zoals zij in elkaar zitten.

 

Hoe kan men met narcisten omgaan of op hun reageren?


 1. Zich bewust worden van het probleem

Hoe zitten narcisten in elkaar en wat brengen zij te weeg?

Narcisten zijn totaal ik-gericht, zeer egocentrisch. Zij hebben een totaal gebrek aan inlevingsvermogen behalve wanneer het zichzelf betreft. Het zijn zeer verfijnde leugenaars en manipulators. Zij zullen hun slachtoffers slechts tolereren zolang deze nuttig zijn en vervolgens worden deze meestal zonder meer gedumpt en vervangen.

Vanuit hun eigen leegte

 • Projecteren zij hun eigen angsten op hun slachtoffers
 • Vernietigen het zelfvertrouwen van hun slachtoffers
 • Vernietigen het zelfbeeld van hun slachtoffers
 • Laten hun slachtoffers twijfelen aan zichzelf
 • Laten hun slachtoffers geloven dat zij gestoord zijn
 • Hun slachtoffers zijn schuldig aan zowat alles
 • Hun slachtoffers raken zichzelf helemaal kwijt
 • Psychische mishandeling die zelfs vaak uitmondt in fysieke mishandeling

Door in te spelen op de absolute angsten van narcisten zal men weerwerk bieden, maar ook een onmiddellijke en meestal hevige reactie uitlokken. Dikwijls is deze reactie dat de narcist(e) het slachtoffer zal vervangen door een ander slachtoffer.

Hun absolute angsten

 1. Genegeerd worden
 2. Niet gerespecteerd worden
 3. Blootgesteld worden
 4. Verlating en afwijzing
 5. Geen gevoel voor humor
 6. Ouder worden, aftakelen, minder succesvol
 7. De Dood

 

2.Toegeven dat men een slachtoffer is

Herken je de hoger beschreven situaties en gedragingen? Dan komt een zeer moeilijke stap. Het slachtoffer moet aanvaarden dat heet werkelijk een slachtoffer is. Zelfs na de breuk met de narcist(e) kan dit jaren duren.

Quasi altijd zijn de kenmerken van de slachtoffers van narcisten net tegengesteld aan deze van de narcist(e) zelf.

 • Gevoelig
 • (te makkelijk) vertrouwend
 • Vaak goedgelovig
 • Empathisch
 • ‘Gevers’
 • Zorgend
 • Niet zelfzeker
 • Vaak eerder teruggetrokken
 • Vaak levenslustig
 • Positief ingesteld

 

3.Reageren op of tegen de narcist(e)

Zoek en aanvaard hulp. Het is extreem moeilijk om dit helemaal alleen aan te pakken en vol te houden.

Vervolgens zal je haar/hem

 • Niet behandelen als een project. Je kunt haar/hem niet veranderen.
 • Negeren
 • Niet respecteren
 • Blootstellen
 • Afwijzen
 • Zichzelf meer centraal stellen
 • Humor
 • Zich beter voelen in het eigen vel
 • Positief omgaan met ouder worden, aftakelen, …
 • De Dood niet als iets beangstigend zien
 • Positief staan in het eigen leven


4.Zelfvertrouwen en zelfbeeld terug opbouwen

Aangezien slachtoffers van narcisten meestal gevoelige mensen zijn, is het aangewezen dat deze mensen opnieuw in contact komen met hun eigen gevoelswereld. Via deze aanpak wordt het slachtoffer terug gebracht naar hoe zij zelf werkelijk in elkaar zitten.

Beantwoord voor jezelf de belangrijke vragen…

 • Wat wil IK?
 • Wat kan ik?
 • Welke zijn mijn sterke kanten, mijn gaven?
 • Waar liggen mijn interesses?
 • Waarvan droom ik?

 

 

5.Haar/hem verlaten!!!!


Zoek begeleiding om je daarbij te helpen!!!

Uit mijn praktijk


De verhalen zijn steeds accuraat weergegeven. De identiteit van de personen is veranderd.Alex


De moeder van Alex kwam mij ten einde raad vragen of ik eens met hem zou willen praten. Na een eerste gesprek gaf Alex mij het vertrouwen (onder voorbehoud) om samen aan de slag te gaan.

Hij had op jonge leeftijd 3 vrienden verloren in diverse omstandigheden. Alex kreeg dit niet verwerkt en zakte dieper en dieper in zwarte gedachten weg. Dit ging zo ver dat hij uiteindelijk een ernstige poging tot zelfdoding heeft ondernomen. Daarop volgend werd hij gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. Die opname bracht helemaal geen soelaas.

Na enkele gesprekken was onze verstandhouding dermate goed dat wij er samen achter kwamen waar de werkelijke angel zich bevond binnen deze hele situatie.

Alex liep voortdurend met een aantal vragen. Vragen die betrekking hadden op zijn overleden vrienden. “Had ik meer kunnen doen?” “Was ik als vriend goed genoeg?” “Had ik dit kunnen voorkomen?” en zo verder.

Eens wij dit als vaststaand feit hadden vastgesteld, was het voor mij een kwestie van ‘buiten de lijntjes denken’ en daar een oplossing te zoeken. Die oplossing was eigenlijk zeer evident.

Ik heb Alex en zijn moeder voorgesteld om in een hypnotherapeutische sessie te proberen een antwoord te verkrijgen op die prangende vragen. Zijn ouders moesten hun toelating geven omdat Alex op dat ogenblik nog minderjarig was.

Tijdens die sessie heeft Alex een regressie ondergaan. Hij heeft ‘een ontmoeting’ gehad met elk van zijn overleden vrienden. Tijdens deze ontmoeting kon hij alles zeggen en vragen wat hij wilde. Na afloop werd Alex naar huis gebracht zonder vragen te stellen. De opdracht was te zorgen dat hij in zijn bed kroop om deze hele gebeurtenis te kunnen verwerken.

Die zelfde avond belde Alex’ moeder mij op met de vraag wat ik met haar zoon had gedaan. Alex is binnen die enkele uren totaal veranderd. Hij is kalm, rustig en volledig bevrijd van die zwarte gedachten. Hij heeft immers de antwoorden gekregen op de vragen die hem niet los lieten.

Alex is volledig veranderd. Hij is nu een wijze en rustige jonge man die van zijn leven geniet.Els


Els zat niet goed in haar vel. Zij voelde zich niet begrepen en zijzelf begreep de samenleving niet. Els voelde zich een alien, een buitenaards wezen. Haar werk lag haar niet en zij deed het enkel om zichzelf van een inkomen te voorzien. Privé ging het ook niet al te voorspoedig. Eigenlijk sukkelde zij van de ene situatie in de volgende.

Zij raakte heel snel overprikkeld, was snel vermoeid, wist niet wat er met haar scheelde, voelde zich niet goed. Els was bovendien een ‘experte’ in het piekeren. Zij beredeneerde alles, rationaliseerde tot in het absurde, probeerde op alles een passend antwoord te bedenken. Els stelde ook constant alles in vraag.

De conclusie was eenvoudig. Els is Hoogsensitief.

Els maakte kennis met haar eigen voelen. Zij leerde haar eigen echte voelen herkennen. Vanuit deze positieve en constructieve aanpak kon zij al heel snel dingen en situaties veel beter inschatten. Daaruit volgde dat zij er op een totaal andere manier mee omging. Els leerde naar zichzelf te luisteren. Hierdoor vertrouwde zij veel meer op zichzelf en ging zij zich steeds minder in bochten wringen om het anderen naar hun zin te maken.

Els kwam eindelijk bij zichzelf. Vanuit dat gevoel kon zij eindelijk eens gaan bekijken wat zijzelf met haar leven wil doen, wat zij wil neerzetten, waar zij zich goed bij voelt. De ontdekkingstocht naar haar eigen gaven en talenten bracht haar in een nieuwe en voor haar wondermooie en uitdagende wereld.

Els heeft haar ganse leven zelf in handen genomen. Zij gaat nu voor haar eigen doelen. Els is nu doelgericht. Zij weet welke haar krachten zijn. Els kent en erkent haar gaven, haar talenten. Met deze gegevens is zij met haar eigen leven aan de slag gegaan.

Zij is nu op een heel positieve wijze en zeer doelgericht haar eigen visie aan het realiseren.

Els leeft nu haar eigen leven vanuit positiviteit.


Johan


“Ik zit met een gokprobleem.” Zei Johan direct bij aanvang van onze eerste ontmoeting.

“Je hebt de belangrijkste stappen al gezet.” Heb ik hem toen geantwoord. “ten eerste kom je begeleiding zoeken en ten tweede heb jij voor jezelf erkend dat je een probleem hebt.”

Wij hebben toen samen alles besproken zodat ik mij een beeld kon vormen van wat mij werd voorgelegd. Johan ging toen naar huis met huiswerk. Ik heb hem gevraagd om zijn manier van gokken schematisch voor te stellen. Verder wou ik dat hij mij zijn motivatie, zijn drijfveren om definitief te stoppen op papier zou zetten. Het meest tot de verbeelding sprekende feit was dat Johan minstens 2 keer per week voor minstens €500 per keer gokte.

Aan de hand van dit allemaal kon ik een matrix opstellen die het ons mogelijk maakte om op een positieve manier deze verslaving af te bouwen en zelfs volledig weg te werken.

Johan zag dit volledig zitten en al bij de eerste hypnotherapeutische sessie werd de inzet per keer, de frequentie en het aantal inzetten drastisch verminderd. Zo werd het maximaal in te zetten totale bedrag per keer onmiddellijk van €500 naar €200 gebracht.

Er waren een aantal voorwaarden afgesproken. De meest belangrijke hiervan was dat Johan zich zou belonen na iedere behaalde stap.

Na 6 hypnotherapeutische sessies was Johan volledig van het gokken verlost. Johan is nog altijd verlost van het gokken en heeft zichzelf een afsluitend cadeau gedaan dat kon tellen. Iets waarvan hij al lang droomde, maar het nooit had gedaan.


Anna


Anna kwam bij mij. Anna is een aantrekkelijke jonge vrouw en alleenstaande moeder van 2 kinderen. Zij is professioneel zeer succesvol, heeft het druk. Maar Anna zat niet goed in haar vel.

Ik laat Anna kennis maken met haar gevoelswereld, haar innerlijk. Anna leert die kant van zichzelf kennen, vertrouwen en vooral ernaar luisteren. Na korte tijd verandert zij volledig haar zienswijze, haar houding, haar uitstraling, haar prioriteiten.

Enige tijd later komt Anna voor haar afspraak. Zij ploft in de zetel, zij zit daar en kijkt mij aan. Zij is duidelijk uit haar lood geslagen. Ik vraag of alles goed gaat. Zij zegt “heel goed!” met volle overtuiging. “Is er iets gebeurd?” vraag ik haar. “Het is te zeggen… er is iets dat mij heel erg heeft geraakt.” zegt zij aarzelend.

“Mijn kinderen hebben gezegd dat zij nu een happy mama hebben…”

Anna heeft haar leven in eigen handen genomen. Zij luistert nu veel meer naar haar aanvoelen en is nu erg positief ingesteld. Haar relatie met haar kinderen bloeit als nooit tevoren en zij heeft nu een fijne relatie.


Roger


Roger werd bijna onder dwang bij mij gebracht door zijn vriend. “Jij gaat hier nu zitten en jij praat met deze man!” gebood de vriend en verdween. Moeizaam vertelde Roger mij dat hij een aantal maanden tevoren in Burn-out was gegaan. Hij had een hele resem therapieën doorworsteld, maar kwam niet opnieuw op gang. Roger had eigenlijk geen zin meer om opnieuw in begeleiding te gaan omdat hij het hoofd liet hangen. Toch zijn wij samen aan de slag gegaan. Al na korte tijd kwam hij vrij vrolijk naar mij toe. “Ik voel nu al een duidelijk verschil!” stelde hij. “Maar nu realiseer ik mij pas goed hoe diep ik heb gezeten en dat ik dringend mijn leven om moet gooien.”

Na enige sessies was Roger bereid om over zijn dromen, hetgeen hij graag wilde realiseren, te praten. Hij droomde ervan een speciale soort B&B op te starten in het buitenland. Korte tijd later vertelt hij mij dat hij wat hints had gegeven aan zijn partner en dat zij beiden tot de verbazingwekkende vaststelling waren gekomen dat ook zij daar al jaren van droomt.

Roger groeide dermate dat hij al na korte tijd de energie kon opbrengen om met dit project écht aan de slag te gaan. Niet onbesuisd of idealistisch, maar ter zake en zakelijk zonder de droom uit het oog te verliezen.

Uiteindelijk kon Roger opnieuw gaan werken. Hij heeft alles netjes in orde gebracht om zich volledig aan hun project te kunnen wijden. Roger en zijn vrouw zijn nu in het buitenland gevestigd en hebben een succesvolle B&B die specifiek op anders validen is gericht.


Sabine


Sabine is een jonge vrouw die helemaal haar draai niet vindt. Haar jeugd was alles behalve fijn. Zij groeide op met geweld, seksueel misbruik, drugs en alcohol. Zij was nooit aangemoedigd om naar school te gaan of iets te leren. Uiteindelijk is Sabine in de ‘erotische sector’ aan de slag gegaan. Daarnaast trok zij altijd de foute types aan. Zowel mannen als vrouwen. Sabine was dit leven moe en dit was haar laatste poging om het anders aan te pakken. Hierna hoefde het voor haar niet meer.

Haar zelfbeeld, haar zelfbewustzijn, haar vertrouwen waren allemaal quasi onbestaande. Ik heb haar begeleid op haar zoektocht naar zichzelf. Het heeft heel veel geduld gevergd, heel veel vallen, opstaan en opnieuw beginnen.

Uiteindelijk heeft Sabine zich kunnen los maken van haar vroegere levenswijze. Zij heeft kennis gemaakt met andere mensen, mensen met een andere achtergrond, een andere levensvisie.

Sabine is begonnen aan een opleiding tot therapeutische masseuse. Zij woont nu in een aangename buurt in een fijn woning en heeft een prachtige relatie met een man die ook de nodige watertjes heeft doorzwommen. Sabine is nu gelukkig en staat totaal anders in haar leven.


Dave


Dave, een jonge hoog opgeleide man, komt via zijn vader met mij in contact. Dave heeft een verslaving. Hij is verslaafd aan cocaïne.

Hij is al vele jaren verslaafd en raakt er maar niet van af. Doorheen de jaren heeft hij in de traditionele hulpverlening alle hoeken van de kamer gezien. Er is geen enkel programma dat hij niet heeft doorlopen en er is geen enkele instelling waar hij niet minstens één keer werd opgenomen.

Niets heeft geholpen omdat Dave niet gemotiveerd was en als geen ander de boel kon manipuleren in zijn voordeel. Intussen was het zo ver gekomen dat Dave de cocaïne intraveneus nam. Met andere woorden gezegd stond hij al met één voet in zijn graf.

Tijdens ons eerste gesprek heb ik hem mijn aanpak voorgesteld. Hij moest hier niet eens over nadenken en greep dit onmiddellijk met 2 handen aan. Later vertelde hij mij dat dit de eerste keer was dat hij het gevoel kreeg dat er niet over hem heen werd beslist, er geen standaard aanpak werd voorgeschoteld, er rekening werd gehouden met hemzelf.

Na relatief korte tijd ging Dave in Detox. Tijdens deze (vrijwillige) opname werkte ik verder samen aan het vervolg van zijn leven. Een paar weken later stond een aanzienlijk veranderde jonge man opnieuw in de samenleving. Hij heeft meegewerkt aan het op poten zetten van een project dat hem aansprak.

2 maanden later vernam ik het goede nieuws dat hij een goede baan had gevonden. Daar werkt hij nu nog steeds. Kort daarop gevolgd door een goede relatie. Dave is al ruim een jaar clean.

Hij voelt zich goed.Jade


Jade is hoog opgeleid en heeft een interessante en uitdagende job. Zij is gehuwd en heeft 2 jonge kinderen.

Jade trekt haar eigen haar uit (Trichotillomanie) en af en toe eet zij de haarworteltjes op (Trichofagie). Zij doet dit al zo lang zij zich kan herinneren. Al sinds jaren zoekt zij een oplossing om hiermee op te houden. Tot op heden was er geen enkele therapie die haar hier afdoende soelaas bracht. Jade heeft kale plekken op haar hoofd. Het is 15 jaren geleden sinds zij nog naar de kapper kon gaan en zij moet noodgedwongen haar haar steeds in hetzelfde kapsel dragen om de kale plekken te camoufleren.

Via haar huisarts is zij uiteindelijk bij mij terecht gekomen. Zij was zeer verbaasd dat wij al na korte tijd ontdekten waarom zij dit is beginnen te doen.

Dit ongewenste gedrag werd uitgelokt bij bepaalde gemoedstoestanden. Later werd het nog versterkt op momenten van stress en ongemak. Wij hebben samen deze situaties één voor één ‘ontmijnd’. Geleidelijk aan verminderde de behoefte, de drang om aan haar eigen haren te trekken tot het punt dat zij er bijna volledig mee gestopt is. Op dat cruciale ogenblik kreeg zij duidelijk het vooruitzicht dat zij binnen afzienbare tijd geen kale plekken meer zou hebben, niets meer moest camoufleren en regelmatig naar de kapper gaan. Bovendien kon zij vanaf dat ogenblik haar kapsel vrij kiezen. Haar kale plekken groeiden namelijk opnieuw toe.

Jade heeft haar probleem aangepakt door naar de dieperliggende oorzaak te gaan zoeken en ermee aan de slag te gaan. Zij voelt zich nu heel goed in haar vel.


Tel 0472 28.11.52          berndcoenraerds@gmail.com