Activiteiten

Neem deel aan de door mij georganiseerde activiteiten.

Niet vergeten altijd op voorhand in te schrijven. Zo ben je zeker van je plaats!

Gespreksavonden en voordrachten


Volg mij op facebook (Bernd Coenraerds/De Levenssleutel) en/of bezoek regelmatig deze website.


Zou je graag een voordracht of gespreksavond organiseren over een specifiek onderwerp? Niet aarzelen om contact op te nemen.

Meditatieve Visualisatie

Maandelijks organiseer ik een avond waar men via een meditatieve toestand een geleide visualisatie kan mee beleven.

Gewoon komen meedoen en genieten.

Tot rust komen, inzichten verwerven, bij jezelf komen,... wat ook je bedoeling moge zijn.

Wanneer?

Woensdag 10/4

Woensdag 8/5

Woensdag 5/6

Woensdag 10/7

Telkens 19u

Plaats : Predikherenstraat 18 – 3700 Tongeren

Prijs : €15,- per persoon


Inschrijven gewenst : 0472-281152 of via E-mail

Inschrijven via FB is niet geldig.

Cursus 'Het Geheim'


Wil je graag meer weten over:

Wat is er na het sterven?

Reïncarnatie en incarnatie?

Lichtwerkers en Lichtwezens?

De zin van het leven?

De logica ervan?

'Beschermengelen'?

Bestaan hemel en hel?


Kom dan deelnemen samen met een interactieve groep gelijkgestemden.

Donderdag 18/4

Donderdag 16/5

Donderdag 27/6

Telkens om 19u

Deelname €20 per avond

Schrijf je liefst in.

Activiteiten in Tongeren :

Thema-avond

Regelmatig organiseer ik een thema-avond.


Ik belicht telkens een intrigerend onderwerp.

De lijst van onderwerpen vind je in de agenda hoger op deze bladzijde.


Rond dit onderwerp kunnen de deelnemers vrij van gedachten wisselen.

Bedoeling is dat mensen elkaar ontmoeten in een aangename sfeer.Plaats : Predikherenstraat 18 – 3700 Tongeren

Prijs : €15,- per persoon


Inschrijven gewenst : 0472-281152 of via E-mail

Inschrijven via FB is niet geldig.

Info-avond HSP

Regelmatig organiseer ik een info-avond rond en voor HSP (Hoog Gevoeligen).

Ik geef dan op mijn eigen originele wijze een begrijpelijke en duidelijke visie op dit onderwerp.Nadruk ligt op positiviteit.


Hoog Gevoelig/HSP zijn.

Wat betekent het om hoog gevoelig te zijn?

Hoe uit zich hoog gevoelig zijn?

Welke gevolgen heeft dit voor iemand?

Hoe kun je leren ermee om te gaan?

Is het een handicap of is het een gave?


Plaats : Wordt telkens bepaald in Tongeren

Prijs : € 15,- per persoon

Inschrijven gewenst : 0472-281152 of E-mail

Kom deelnemen aan de cursussen en reeksen.


Activiteiten elders :

Indien U geïnteresseerd bent om in uw eigen omgeving een cursus of thema-avond te laten doorgaan... aarzel dan niet om mij te contacteren.

Tel 0472 28.11.52          berndcoenraerds@gmail.com


Jij kunt zelf 2 meditatie-oefeningen beluisteren via 'Soundcloud'.

Ga daar in de zoekmachine naar Levenssleutel.

Onderstaande oefeningen kun je eveneens zelf doen.


Leef bewust en blijf positief!


Realiseer jezelf hoeveel impact angst op jouw leven heeft.
Onzekerheid, twijfel en kuddegedrag versterken deze angst immens.


Vele mensen hebben zich nooit bezig gehouden met diepgang noch met hun eigen wezenlijke bestaan. Bij velen zagen - en zien wij nog steeds - dat enkel het eigen belang telt.


Dat zij zo...

Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die zich wél richten op het wezenlijke. Nu meer dan ooit te voren is het noodzakelijk om met open geest en vooral eerlijk in het leven te staan.


  Pas jouw gewoonten aan!
  Leef vanuit jouw eigen positiviteit en blijf bij jouw eigen normen en waarden.
  Laat je zo weinig mogelijk beinvloeden door kuddegedrag.
  Bevrijd jezelf van jouw angsten.

  🙏Namasté🙏
  Welkom op weg naar een ander bestaan.

  Teneinde dichter bij jezelf te komen en meer diepgang te ervaren kan je een traject volgen.
  1. Zelfbehoud


  Wees ervan overtuigd dat jij te allen tijde – vanuit positiviteit - jezelf mag zijn.

  De hindernissen hiertoe zijn meestal te vinden in angsten.

  De angst voor

  • Afwijzing
  • Verlating
  • Isolement
  • Verandering
  • Het onbekende

  De meeste hiervan zijn aangepraat, in getrechterd, opgelegd. Veelal komen deze ook voort uit berichtgeving, media, gebeurtenissen,…


  Ga bij jezelf na hoe dit bij jou zit.


  Ga diep van binnen en vorm (vanuit jouw eigen voelen in combinatie met jouw eigen gezonde verstand) jouw eigen gefundeerde mening.

  Laat vervolgens die angsten, twijfels en onzekerheden vallen welke niets positief bijdragen aan jouw levenskwaliteit.


  Zeker in de huidige periode is het aan de orde om jezelf enkel te focussen vanuit het constructieve. Maak jezelf niets wijs en wees zeer zeker niet bang! Dit is de aanzet naar nieuwe tijden. Wij zullen groeien naar andere samenlevingsvormen.


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik mag mijzelf zijn in alle positiviteit!


  🙏Namasté🙏


  Positieve en constructieve groetjes

   

  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Rood.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een rood voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Heb ik ALTIJD het gevoel dat ik mijzelf kan zijn?
  • Vind ik mijzelf in ieder opzicht de moeite waard?
  • Twijfel ik dikwijls aan mijzelf?
  • Welke zijn mijn eigen angsten?


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien.


  Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur rood en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve.

  Telkens je rustig inademt haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen.


  Ik mag mijzelf zijn in alle positiviteit!


  Geniet ervan.


  Positieve en helende groetjes
  2. Vreugde


  Deze tijden zijn ernstig. Genieten, blij zijn en plezier hebben is nu niet aan de orde.

  • Wij MOETEN de situatie ernstig nemen.
  • Wij MOETEN onze plicht doen.
  • Wij MOETEN, MOETEN, MOETEN,…


  Natuurlijk is de huidige situatie uitzonderlijk en dient aan banden te worden gehouden, maar een wezen mag toch gewoon genieten zonder meer.


  Nu is de pauzeknop ingedrukt. Velen onder ons hebben de laatste tijd te veel druk te verwerken gekregen. Volgens de normen van de samenleving (?) werd steeds meer druk gelegd op werken, betalen, gezin, sociaal zijn,… en dit meestal ten koste van de eigen innerlijke wensen en rust. Aandoeningen en ziektes vlogen ons om de oren. Burn-out, overbelasting, depressie, neurologische en psychische aandoeningen en ziektes,… Ikzelf ben geen dokter, maar durf toch stellig beweren dat vele van deze ziektes en aandoeningen rechtstreeks gevolg zijn van druk en stress.


  Is het dan niet aan de tijd om van deze periode positief gebruik te maken om tot rust te komen???

  Benevens angsten zijn de meeste hindernissen hier de schuldgevoelens!


  Je moet heel erg goed beseffen welke impact schuldgevoelens hebben op jouw bestaan. Dikwijls wordt onder het mom van morele belangen een schuldgevoel aangekweekt of opgelegd. Is dat wel in overeenstemming met jouw visie, jouw bestaan?


  Via plichten worden mogelijke schuldgevoelens geënt.


  Telkens weer moet jij voor jezelf echter je eigen balans ontdekken en leven. Tegenover plichten staan rechten. Het recht om plezier te hebben, om vreugde te beleven, om te genieten. Eigenlijk dien je dit om te keren tot je plicht om plezier te hebben, de plicht om vreugde te beleven en de plicht om te genieten. Natuurlijk eens te meer vanuit jouw eigen positiviteit.


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik heb het recht te voelen, te genieten, te wensen, te verlangen.


  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes

   

  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Oranje.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een oranje voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Hoe dikwijls probeer jij ‘politiek correct’ of diplomatisch te zijn terwijl dit eigenlijk tegen je eigen innerlijke gevoel in gaat?
  • Welke schuldgevoelens draag jij met je mee?
  • Welke schuldgevoelens zijn bij jou het gevolg van morele, ethische beweegredenen, dingen die je zijn aangepraat?
  • Welke schuldgevoelens zijn jou opgelegd en/of aangeleerd?
  • Aan wat voel jij je schuldig, waarvoor heb jij het moeilijk om jezelf te vergeven?

  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur oranje en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.  Laat al je schuldgevoelens wegvloeien. Aanvaard de realiteit dat dingen gebeuren.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen. Vergeef jezelf. Aanvaard en omarm de vreugde, de blijdschap. Geniet van jouw leven.


  Ik heb het recht te voelen, te genieten, te wensen, te verlangen.


  Geniet ervan.


  Positieve en helende groetjes
  3. Zelfkennis

   

  Durf eens dieper in jezelf te gaan! Nu is de ideale tijd om daar eens werk van te maken. De druk en stress kun je laten wegvallen. Je hebt veel minder contact met andere mensen en bijgevolg laat jij jezelf ook minder beïnvloeden door gedrag en reacties van anderen.


  Durf naar jezelf te kijken!

  Zie jezelf zoals je bent, niet zoals jij denkt dat je door anderen wordt ervaren of gezien!

  Kom vanuit oprechtheid op voor jezelf.

  Wees écht assertief (= kom voor jezelf op met respect voor de andere en vanuit totale positiviteit).

   

  Schaamte is een belemmering die velen weerhoudt om werkelijk zichzelf te kunnen en mogen zijn. Schaamte die voortkomt uit tal van oorzaken en situaties. Opvoeding, groepsdruk, de samenleving, omgeving,… Benader dit vanuit jouw eigen waarden en normen. Het is niet zo dat je plots volledig losbandig wordt en gekke dingen gaat doen, maar dat je zoals gesteld vanuit JOUW EIGEN WAARDEN EN NORMEN gaat leven.


  • Aanvaard en houd van al je sterke kanten, al je krachten en gaven.
  • Geef je volle aandacht aan deze kanten, krachten en gaven.
  • Aanvaard en houd bijgevolg ook van alle andere aspecten en kanten van wie jij bent, hoe jij bestaat. Je zal er verder geen aandacht aan besteden. Het weten, beseffen is voldoende.
  • Aanvaard en houd van je zwakke en donkere kanten. Zelfs van de ‘fouten’ die je hebt gemaakt en de teleurstellingen die je hebt opgelopen.


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik heb het recht te handelen en te reageren.


  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes

   

  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Geel.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een geel voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Welke zijn je ronduit sterke punten? Noem er 5.
  • Ben jij je bewust van je donkere kantjes?
  • Ben jij dikwijls in jezelf teleurgesteld?
  • Kun jij ook makkelijk toegeven dat je ‘in de fout’ bent gegaan?
  • Hoe gemakkelijk zet jij je over dit alles heen?


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur geel en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.  Laat al je gevoelens van schaamte wegvloeien.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt concentreer jij je vervolgens op de kleur rood, gevolgd door oranje en dan geel. haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen. Aanvaard jezelf gewoon zoals je bent. Jij bent wie je bent vanuit jouw eigen positiviteit. Angst, Schuldgevoelens, Teleurstelling en Schaamte zijn onnodige hindernissen binnen jouw bestaan.


  Ik heb het recht te handelen en te reageren.


  Geniet ervan.

  Positieve en helende groetjes

  4. Aanvaarding


  Deze vierde stap is die van de liefde.
  Hier gaat het om liefde, jezelf graag zien, liefhebben en loslaten.


  Liefde is energie.


  Deze energie is overal om ons heen aanwezig. Liefde is zelden groot en overweldigend. Veeleer is zij te vinden in de kleine dingen.
  • De zon die je verwarmt, de wind die je streelt, het water dat je zuivert of de Aarde die je gerust stelt.
  • Het fluiten van vogeltjes, de uitbundige bloei van bloemen, de schoonheid van een bolletje mos.
  • Een glimlach, een zucht van verlichting, een geruststellend gebaar, een vriendelijk woord.
  • Hulp en steun, een luisterend oor, samen in de zetel genieten, een blik, een gebaar, een kus.


  Heb oog voor ALLE vormen van liefde. Aanvaard ook de vormen van liefde welke je tot nu niet kende. Aanvaard en omarm alle aspecten van jezelf, heb jezelf net hierom lief. Wie jij bent, hoe jij in elkaar zit en hoe je er uit ziet maken net jouw unieke wezen, dat wezen dat net omwille van al deze aspecten geliefd is.


  Hindernissen : Verdriet


  Alle vormen van verdriet vormen hindernissen in onze aanvaarding en beleving van liefde. Plaats het verdriet op de plaats waar het thuis hoort. Let erop dat jij je niet gaat koesteren in dat verdriet!!! Het verdriet is er, laat het voorbij gaan. Leg het naast je neer.


  Aanvaard en omarm alle aspecten van jezelf, heb jezelf net hierom lief. Wie jij bent, hoe jij in elkaar zit en hoe je er uit ziet maken net jouw unieke wezen, dat wezen dat net omwille van al deze aspecten geliefd is.


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik heb het recht lief te hebben en geliefd te worden.


  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes


  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Groen.
  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een groen voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:
  • Ben jij je bewust van je verdriet en teleurstellingen?
  • Hoe ga je om met verdriet en verlies?
  • Ben je bang voor verdriet, voel jij je schuldig om jouw verdriet, ervaar je schaamte voor je verdriet?
  • Wat versta jij onder Liefde?
  • Kan jij jezelf graag zien?


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur groen en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg. Laat al je gevoelens van verdriet wegvloeien.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt concentreer jij je vervolgens op de kleur rood, gevolgd door oranje, vervolgens geel en dan groen. Haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen. Aanvaard en omarm je verdriet en je verliezen. Laat ze vervolgens vanuit alle liefde en totale positiviteit los. Geef je verdriet en verlies terug aan de AL-energie (c.q. kosmos, universum,…) Aanvaard en omarm alle aspecten van jezelf, heb jezelf net hierom lief. Wie jij bent, hoe jij in elkaar zit en hoe je er uit ziet maken net jouw unieke wezen, dat wezen dat net omwille van al deze aspecten geliefd is.


  Ik heb het recht lief te hebben en geliefd te worden.


  Geniet ervan.
  Positieve en helende groetjes  5. Expressie, uitdrukking

   

  Deze vijfde stap is die van jouw waarheid.


  Waarheid is absoluut en eigen. Jezelf uitdrukken, zelfexpressie is je gegeven. Via welke kanalen je dit doet is voor iedereen verschillend.


  In onze huidige samenleving wordt veel te veel belang gehecht aan het uiterlijke. Uiterlijke schijn, status, ego… allemaal variaties op hetzelfde thema. In deze tijden vallen deze dingen stilaan weg simpelweg omdat onze sociale contacten drastisch beperkt geraken. Mensen die veel waarde hechten aan die uiterlijke schijn komen nu al in de problemen omdat hun referentiekader begint weg te vallen.


  Verder ondervinden wij ook dagelijks de invloed van het gesproken en geschreven woord. In groten getale wordt er gekeken naar informatieve programma’s, worden de kranten uitgepluisd en wordt een hoop onzin uitgekraamd via allerlei media. Praten is tot een geweldige uitdrukkingsvorm verheven, terwijl het luisteren heel erg wordt gereduceerd.


  Mensen luisteren vanuit hun eigen ‘waarheid’, àls ze al in staat zijn om te luisteren.


  Iedereen heeft de eigen waarheid gecreëerd, gebaseerd op… wat?

  Het beter of anders voordoen dan je werkelijk bent is jezelf en anderen iets wijs maken. Dit is jezelf ontkennen.

  Hier gaat het dus om jezelf uitdrukken, jezelf verklaren, jezelf ontdekken.


  Hindernissen : Leugens


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik heb het recht oprecht te zijn, mezelf uit de drukken en gehoord te worden.


  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes

   

   

   

   

  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Blauw.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een blauw voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Doe jij je soms anders voor dan je in werkelijkheid bent?
  • Laat jij je gemakkelijk door anderen overdonderen?
  • Hoeveel belang hecht jij aan de mening van anderen over jou?
  • Hoe snel ga jij je aanpassen aan de mening/eisen/verwachtingen/overtuiging van anderen?
  • Luister jij naar jouw gevoel telkens je naar anderen luistert?


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur blauw en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.  Laat al je gevoelens van onwaarheid wegvloeien.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt concentreer jij je vervolgens op de kleur rood, gevolgd door oranje, geel, vervolgens groen en dan blauw. Haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen.

  • Aanvaard, omarm en verdedig de waarheid.
  • Kom op voor jezelf vanuit totale positiviteit.
  • Laat alle ontkenning los.
  • Laat de leugens los.
  • Laat de valse zelfbeelden los.
  • Aanvaard jezelf.
  • Omarm je echte zelfbeeld.


  Ik heb het recht oprecht te zijn, mezelf uit de drukken en gehoord te worden.


  Geniet ervan.

  Positieve en helende groetjes


  6. Zelfbeeld

   

  Deze zesde stap is die van inzicht.


  Ieder mens wordt geboren als een zuiver wezen. Maar al vanaf de geboorte word je geïndoctrineerd. Jouw afkomst is belangrijk, het maatschappelijke plaatje moet kloppen en in stand worden gehouden. Men moet zijn plaats kennen!!! Je moet je aanpassen aan de groep, aan de machtsstructuren, aan het geheel. Kortom… je moet je aan de kudde aanpassen. En wat als je geen kuddedier bent???


  Het beeld, de schone schijn moet worden hoog gehouden. Geleidelijk aan wordt een beeld geschapen dat steeds verder afwijkt van de realiteit. Geleidelijk aan vormen vele mensen een zelfbeeld dat helemaal niet overeenkomt met hun realiteit. Die mensen zullen zich steeds minder goed voelen in hun bestaan.


  Het grootste gemeenschappelijke waanbeeld is dat van het individualisme. De illusie dat alles los staat van het andere. Men denkt dat alles verschillend is van al het andere. Alles wordt gescheiden aanzijn. Niets is minder waar! Alles is met al het andere verbonden en vormt één geheel.


  Jij bent met alles verbonden en vormt er één geheel mee.


  Zelfs de 4 elementen (vuur, lucht, water en aarde) zijn met elkaar verbonden en zijn één. De 4 delen vormen één geheel.

  Aanvaard dan ook de realiteit dat jij met alles bent verbonden en dat alles met jou is verbonden. Jij maakt een wezenlijk deel uit van alles.


  Jij bent belangrijk!!!


  Deze zesde stap gaat dus over inzicht. Hier gaat het om jezelf zien, jezelf aanvaarden zoals je werkelijk en wezenlijk bent.


  Blokkades : Illusies, fantasie, waanbeelden


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik heb het recht mezelf te zien en te zijn zoals ik ben, deel van het geheel.

   

  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes


  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Indigo.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een indigo voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Voel jij je met alle andere wezens verbonden?
  • Voel jij je één met de totale natuur in al haar aspecten?
  • Komt jouw zelfbeeld overeen met het beeld dat andere mensen van jou hebben?
  • In hoeverre heb jij je beeld naar buiten aangepast aan hetgeen jij denkt wat hoe men je wenst te zien?
  • Hoe wil jij zelf eigenlijk bestaan naar je eigen gevoel, naar je werkelijke wezen.


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur indigo en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.  Laat al je gevoelens van onwaarheid wegvloeien.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt concentreer jij je vervolgens op de kleur rood, gevolgd door oranje, geel, groen, vervolgens blauw en dan indigo. Haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen.


  • Zie jezelf en toon jezelf zoals je werkelijk bent.
  • Laat alle illusie, fantasie en waanbeelden los.
  • Zie jezelf graag.
  • Omarm je echte zelfbeeld.
  • Laat je individualisme los.
  • Aanvaard de realiteit dat jij met alles bent verbonden en dat alles met jou is verbonden.
  • Jij bent een kosmisch wezen.
  • Jij bent belangrijk.


  Ik heb het recht mezelf te zien en te zijn zoals ik ben, deel van het geheel.


  Geniet ervan.

  Positieve en helende groetjes  7. Zelfkennis

   

  Deze zevende stap is die van Gedachten.


  Jouw gedachten zijn kosmische energie. Wat je vanuit je wezen denkt, dat bén jij! Wat je vanuit je aardse menselijkheid denkt bijgevolg eveneens.

  Dat straal je uit, dat zend je uit. Indien je dus aandacht geeft aan angsten, dan zal je bijgevolg ook angstig zijn en angst uitstralen. Schaam jij je voor gelijk wat of voel jij je schuldig om iets, dan zal je sowieso reacties aantrekken die hiermee overeen stemmen.


  Waar je aandacht aan geeft, dat groeit, dat trek je aan!


  Word jezelf bewust van deze wetmatigheden. Ga bewust om met negativiteit in gelijk welke vorm en wijs deze indien mogelijk resoluut af, of nog beter… geef er geen aandacht aan, negeer ze. Richt je maximaal op positieve dingen, gedachten, reacties, en dergelijke. Dit wil niet zeggen dat je dromerig door het leven zweeft, maar wees realistisch. Wat je stoort, wees je daarvan bewust en zet het vervolgens uit jouw aandacht.


   Vanuit de vorige stappen ben jij je bewust geworden dat je met alles bent verbonden. Ook heb je de kans om heel veel hindernissen en blokkades aan de kant te schuiven. Daarom is het ook allesbepalend wat en hoe je bent, denkt, reageert…


  Deze zevende stap is deze van de universele, kosmische identiteit. Het is de mogelijke toegang tot het ALLES.


  Hindernissen: Aardse banden


  Hier kom je uiteindelijk bij de laatste grote blokkades. Deze zijn de lastigste om te overwinnen. Vanuit het niet overwinnen van deze blokkades komen de menselijke interpretaties zoals ‘karma’, ‘lot’, …


  Je wordt geblokkeerd door aardse banden. Knip deze banden door, laat ze los. Loslaten betekent niet dat deze verdwijnen. Het betekent dat zij je niet meer tegenhouden, afremmen of blokkeren.


  Neem als vast overtuiging aan (affirmatie):


  Ik mag weten en ik zal mij op het positieve richten!

   

  🙏Namasté🙏  Positieve en constructieve groetjes

   

   

  Hierna volgen enkele hulpmiddeltjes om dit aandachtspunt dieper te benaderen.


  Zij die kunnen mediteren: Breng jezelf tot maximale rust en concentreer je op de kleur Violet.

  Alle anderen maken het gewoon rustig en zorgen dat zij zich kunnen concentreren op een Violet voorwerp.


  Goed zo!!!


  Ga met je volle aandacht naar de volgende vragen:

  • Wat heb jij graag en hoe komt het dat je dat graag hebt?
  • Geef jij veel aandacht aan het negatieve?
  • Zijn er steeds weerkerende gebeurtenissen in jouw bestaan?
  • Ben jij je bewust welke overheersende, blokkerende, remmende rol deze spelen in jouw bestaan?
  • Ga bij jezelf na of je in staat bent om deze dingen los te laten.


  Indien je er behoefte aan hebt… schrijf dit allemaal neer.


  Stel je vervolgens voor dat jij al het negatieve, al het vreemde, al wat niet van jezelf is, laat wegvloeien. Maak het daarvoor zo rustig mogelijk binnen in jezelf, concentreer je op de kleur violet en telkens je uitademt, adem je die dingen mee weg. Je laat het los, je stuurt het weg.  Laat al je negatieve gevoelens en gedachten wegvloeien.


  Richt jezelf vervolgens heel bewust en vastberaden enkel en alleen op het positieve. Telkens je rustig inademt concentreer jij je vervolgens op de kleur rood, gevolgd door oranje, geel, groen, blauw, indigo en uiteindelijk ga je je volledige omgeven met de violette kleur. Haal je heel bewust het positieve en de rust in je naar binnen.


  • Koppel je Aardse banden los.
  • Wees bewust dat je een kosmisch wezen bent.
  • Weet dat je met alles bent verbonden.
  • Jouw gedachten, handelingen, reacties bepalen wie, wat en hoe je bestaat.
  • Iedere actie heeft een reactie tot gevolg.
  • Waar je aandacht aan schenkt, dat groeit.


  Ik mag weten en ik zal mij op het positieve richten!


  Geniet ervan.

  Positieve en helende groetjes